Resonant healing

Czym jest Resonant Healing?

Resonant Healing w języku polskim Uzdrawiające Współbrzmienie lub Uzdrawiający Rezonans, to metoda głębokiej pracy jeden na jeden lub w grupie nad samoświadomością opracowanej przez Sarę Peyton, będąca połączeniem NVC ( ang. Nonviolent Communication, pol. Porozumienie bez Przemocy) , wiedzy na temat neurobiologii oraz Ustawień Systemowych.

Dla kogo jest Resonant Healing?

Dla osób:
 • które mają trudności w budowaniu relacji w życiu osobistym i/ lub zawodowym,
 • które mają niskie poczucie własnej wartości, często krytykują siebie i/lub innych,
 • którym trudność sprawia szczere wyrażenie siebie, zadbanie o swoje granice,
 • które chcą lepszego kontaktu ze swoim ciałem, uczuciami i potrzebami,
 • które dążą do samoświadomości.

W czym wspiera Resonant Healing?

 • w zrozumieniu własnych emocji, między innymi takich jak złość, smutek, wstyd, poczucie winy, żal oraz w przechodzeniu z reaktywności do świadomego wyboru, nawet w najtrudniejszych sytuacjach,
 • w odblokowywaniu uczuć takich jak radość, zadowolenie, zaufanie oraz kontaktowaniu się ze sobą i innymi z lekkością, zabawą i humorem,
 • uczeniu się, jak w zgodzie ze sobą stawiać granice z dbałością o siebie i innych,
 • w odkrywaniu naszego osobistego głosu, którym na co dzień mówimy do siebie oraz jeśli zachodzi taka potrzeba transformowaniu go z surowego krytyka na życzliwą, pełną ciepła i zrozumienia dla siebie obecność,
 • w rozwijaniu języka rezonansu ( Resonant Language), który pozwala na autentyczne i głębokie relacje z sobą samym i z innymi,
 • w zrozumieniu, jak trudne doświadczenia, w których nie spotkaliśmy się ze współbrzmiącym z nami, empatycznym przyjęciem pozostawiają w nas ślad w postaci nieświadomych przysiąg, które realizujemy w swoim życiu, kosztem nas samych lub naszych bliskich i które blokują w nas pozytywne wysokie wibracje. Odkrywanie przysiąg może być przełomem w drodze do emocjonalnego uzdrowienia, które ułatwia wydostanie się z niesłużących nam już schematów. 
 • w zbudowaniu i odbudowaniu bezpiecznej więzi z sobą samym oraz innymi bez względu na nasz i ich wiek,
 • w odkrywaniu praktycznej wiedzy na temat mózgu i układu nerwowego, obwodów emocjonalnych, teorii poliwagalnej, stylów przywiązania i wielu innych odkryć dotyczących relacji, poczucia bezpieczeństwa oraz  emocjonalnego dobrostanu.

Czym jest Resonant Language?

Resonant Language, język rezonansu lub język współbrzmienia jest sposobem na komunikowanie się ze sobą lub z drugą osobą, tworząc bezpieczną przestrzeń, w której można eksplorować i nazywać to, co jest dla nas ważne. Takie towarzyszenie drugiej osobie lub sobie samemu, stwarza możliwość do uzdrowienia śladów, które pozostały po trudnych dla nas doświadczeniach, a które uniemożliwiają nam budowanie głębokich, „karmiących” relacji z innymi oraz życzliwej obecności dla samego siebie.

Jak wygląda praca ze mną?

Jestem coachem i certyfikowaną trenerką NVC. Od twórczyni Resonant Healing, Sary Peyton, uczę się od 2017 roku, a w 2018 stałam się Facylitatroką systemowej transformacji poprzez NVC, neurobiologię oraz mapowanie 3-D. W 2021 ukończyłam jej pierwszy program certyfikacyjny, wspierając innych w ich drodze do samoświadomości.

 

Przede wszystkim zależy mi na stworzeniu relacji z klientem w oparciu o poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Towarzyszę z życzliwością i łagodnością idąc tam, gdzie klient mnie zaprasza, w szacunku i pełnej akceptacji dla tempa i otwartości klienta. 

Praca ze mną odbywać się może poprzez sesje jeden na jeden lub warsztaty grupowe.

Ilość i częstotliwość sesji zależy od potrzeb klienta. Bywa, że jedna sesja jest wystarczającym wsparciem, a bywa, że sesji jest 6 w odstępie jednego miesiąca lub dwóch tygodni.

 

Sesje Resonant Healing nie są psychoterapią i jej nie zastępują, jeśli jesteś w trakcie psychoterapii, skonsultuj się ze swoim terapeutą/ terapuetką i podejmij najlepszą dla siebie decyzję.O pracy ze mną:

Najwartościowszą cechą Pauliny Orbitowskiej-Fernandez jest spójność. Niezwykle wysokich umiejętności zawodowych z cechami charakteru: prawością, empatycznością, zaangażowaniem. Paulina po prostu jest tym co mówi, czego uczy. Żyje zgodnie z tym, co przekazuje innym. Poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia, towarzyszenia, które podczas pracy indywidualnej daje Paulina, pozwoliło mi otworzyć się i zdobyć na odwagę zmierzenia się z wieloletnim, wręcz egzystencjalnym dla mnie problemem. Ta sesja dała mi więcej niż dwie kilkuletnie terapie, w których byłam. I do dziś skutkuje dużymi, pozytywnymi zmianami w moim życiu. Pożegnałam na dobre bagaż, który niosłam jak głaz, przez całe dorosłe życie. Paulina to dobry, prawy człowiek, ciepła, empatyczna kobieta, profesjonalistka z ogromnym warsztatem i doświadczeniem zawodowym i życiowym. Czy może być lepsze połączenie cech przewodniczki w podróży do świata empatii i wgłąb siebie? Jestem wdzięczna, że spotkałam na swojej drodze Paulinę. Warsztaty z nią to doświadczenie, które polecam każdej prawdziwie poszukującej osobie. A z których sama będę również jeszcze w przyszłości z pewnością nie raz korzystać.
Beata Grzegrzółka- Jóźwiak