BIZNES

Daję narzędzia i uczę jak:

 

  • skutecznie komunikować się uwzględniając potrzeby wszystkich w zespole,
  • rozwiązywać konflikty w oparciu o zasadę wygrany-wygrany,
  • budować zaufanie w zespołach, 
  • uwalnianie proaktywności i motywacji wewnętrznej
  • zwiększać skuteczność działania, 
  • budować zaangażowanie w  zespołach, 
  • uwalniać innowacyjność i kreatywność, 
  • udzielać konstruktywną informację zwrotną,
  • budować styl przywództwa opartego na zaufaniu i współpracy
  • zadbać o ekologię pracy, równowagę.

 

Jak:

warsztaty dla kadry zarządzającej

grupowe sesje empatyczne

warsztaty dla zespołów

webinary edukacyjne

coaching grupowy
( np. sesje retrospekty)

W wersji offline, online oraz hybrydowej.