Rodzina

Wspieram W:

  • budowaniu relacji w oparciu o szacunek, zrozumienie i bliskość,
  • rozwiązywaniu konfliktów tak, by były okazją do porozumienia i wypracowania rozwiązań typu wygrany wygrany, 
  • budowaniu poczucie własnej wartości u dzieci, 
  • słuchaniu się nawzajem, 
  • empatycznej komunikacji,
  • dbaniu o granice własne oraz innych,
  • zadbaniu o siebie, o swoją równowagę i swoje zasoby.

Jak:

warsztaty dla rodziców

webinary edukacyjne dla rodziców

indywidualne sesje dla rodzin

mediacje w rodzinie