klienci indywidualni

W czym pomagam:

 

  • w budowaniu poczucia własnej wartości,
  • samoakceptacji,
  • budowaniu relacji opartych na szacunku, dialogu,
  • w rozwoju kompetencji komunikacyjnych,
  • w byciu autentycznym,
  • zadbaniu o granice własne i innych.

 

Jak:

warsztaty otwarte z empatycznej komunikacji

mediacje

sesje empatii

sesje coachingowe

sesje indywidualne budowania samoakceptacji w nurcie NVC, neurobiologii i mapowania 3D