EDUKACJA

Daję narzędzia do:

  • budowania dialogu, porozumienia z uczniami, rodzicami oraz innymi nauczycielami, 
  • uczę, w jaki sposób budować relacje oparte na empatii i zaufaniu w klasie, 
  • wspierania w rozwoju indywidualnym uczniów, w szczególności w rozwoju kompetencji kluczowych, takich jak współpraca, komunikacja, kreatywne i krytyczne myślenie
  • rozwiązywania konfliktów poprzez minimediacje w oparciu o NVC
  • mówienia o granicach własnych oraz dbania o granice innych osób
  • zadbania o siebie w pracy nauczyciela,
  • wprowadzania postawy Agile w edukacji.

Jak:

warsztaty dla Rad Pedagogicznych

wykłady na konferencjach

webinary edukacyjne

sesje retrospektyw (przeglądów)

mediacje w szkole

W wersji offline, online oraz hybrydowej.