PRZYKŁADOWA LISTA POTRZEB

PRZYKŁADOWA LISTA POTRZEB

POTRZEBY KONTAKTU Z SAMYM SOBĄ

autentyczności

wyzwań

uczenia się

jasności

świadomości

kompetencji

kreatywności

integralności

samorozwoju

autoekspresji, wyrażania własnego ja

poczucia własnej wartości

samoakceptacji

szacunku dla siebie

osiągnięć

prywatności

sensu

poczucia sprawczości i wpływu na swoje życie

całości, jedności

spójności

rozwoju

stymulacji, pobudzenia

zaufania

świętowania zaspokojonych potrzeb, spełnionych marzeń, planów i opłakiwania niezaspokojonych celów

POTRZEBY ZWIĄZKU Z INNYMI LUDŹMI

szczerości

empatii

współzależności

szacunku

równych szans

bycia widzianym

zrozumienia i bycia zrozumianym

zaufania

ciepła

otuchy

miłości

przyczyniania się do wzbogacania życia

informacji zwrotnej, czy nasze działanie przyczyniło się do wzbogacenia życia

przynależności

wsparcia

wspólnoty

kontaktu z innymi

towarzystwa

bliskości

dzielenia się smutkami i radościami

dzielenia się talentami i zdolnościami

więzi

intymności

uwagi, bycia wziętym pod uwagę

bezpieczeństwa emocjonalnego

POTRZEBY FIZYCZNE

powietrza, pożywienia, wody

schronienia

ruchu

odpoczynku

snu

wyrażania swojej seksualności

dotyku

bezpieczeństwa fizycznego

POTRZEBY ZWIĄZKU ZE ŚWIATEM

piękna

harmonii

kontaktu z przyrodą

porządku

spójności

pokoju

POTRZEBY AUTONOMII

 wybierania własnych planów, celów i marzeń,   wartości i drogi prowadzącej do ich realizacji

 wolności

 przestrzeni

 spontaniczności

 niezależności

POTRZEBY RADOŚCI ŻYCIA

zabawy, humoru

radości

łatwości, prostoty

przygody

różnorodności

inspiracji

dobrostanu fizycznego, emocjonalnego

komfortu

wygody

nadziei