Prowadzę warsztaty w języku polskim, angielskim lub hiszpańskim z:
  • empatycznej komunikacji według Porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga,
  • eduScrum- innowacyjnej metody uczenia ( się).
Dla:
  • rad pedagogicznych,
  • uczniów,
  • rodziców,
  • biznesu,
  • organizacji. 
Warsztaty przygotowuję rozpoznając wcześniej potrzeby tak, aby były "szyte na miarę".