Empatia to sposób towarzyszenia, pełnej skupienia obecności oraz słuchania drugiej osoby, aby za jej słowami, niezależnie od ich treści, odnajdywać uczucia i stojące za nimi ważne dla tej osoby potrzeby.” Marshall Rosenberg


It’s very simple but not easy…


Działalność Marshalla Rosenberga stała się dla mnie odpowiedzią, na to, co w relacjach między ludźmi nie działa, dlaczego pomimo nawet najlepszych intencji czasem nam nie wychodzi. Dlaczego nie dogadujemy się z partnerem, dziećmi, szefem, współpracownikami. Odpowiedzią dla mnie jest empatia rozumiana jako uważny „tłumacz” trudnych komunikatów, który możemy wypracować jak mięsień i mieć go zawsze pod ręką.
Usłyszenie i zobaczenie w tym, co mówimy lub robimy, uczuć i potrzeb, uwzględnienie ich, pozwala nam komunikować się w skuteczny sposób w każdym miejscu, w domu, w szkole i w pracy. Świadomość i odwaga w wyrażaniu siebie prowadzą do autentyczności i efektywności w życiu prywatnym i zawodowym.
Inspirują mnie prace i dzialalność między innymi Marshalla Rosenberga, Brene Brown, Miki Kashtan, Liv Larsson, Susan Scott, Joanny Berendt i Magdy Sendor, Zofii Żuczkowskiej, Mary Mackenzie, Daniela Siegel, Ike Lasater, Agnieszki Stein, Judith E. Glaser, Ricka Hanson ( kolejność podyktowana układem książek na półce oraz moim wzrokiem ).