prev next

Empatyczna komunikacja w domu, w szkole i w pracy.


Do miejsca, w którym żyjemy, uczymy się lub pracujemy przychodzimy z całym bagażem własnych przekonań, trosk, umiejętności, doświadczeń. Sposób, w jaki komunikujemy się rozmawiając o celach, planach oraz misji nie sprawdza naszych kompetencji tak dobrze, jak robią to sytuacje konfliktowe, rozbieżności. Te różnice są źródłem bogactwa, ale aby tak się stało dobrze jest mieć dostęp do wszystkich zasobów, jakimi dysponuje każda osoba. A co jest kluczem do owych zasobów? Z mojej perspektywy, jest nim empatia rozumiana jako „Sposób towarzyszenia, pełnej skupienia obecności oraz słuchania drugiej osoby, aby za jej słowami ( niezależnie od treści) odnajdywać jej uczucia i stojące za nimi potrzeby” ( cytat Marshalla Rosenberga). Brzmi prosto, ale w praktyce bywa z tym bardzo różnie. Zapraszam na warsztaty, szkolenia, wykłady, podczas których będziemy uczyć się, w jaki sposób budować relacje w domu, w szkole oraz w pracy, aby wzmacniały one nasz rozwój, poczucie wartości oraz autentyczność.